Distribuce zboží

Distribuce Balené vody

Odběrateli bude vodu odebírat a platit za ni dle ujednání. Zavazujeme se dodávat balenou vodu do 2 pracovních dnů od přijetí objednávky od odběratele, a to v minimálním počtu 2 barely na jeden závoz. Závazné podání objednávky lze realizovat telefonicky nebo faxem na čísle: 515 220 849 nebo na čísle: 606 826 140 nebo e-mailem na: info@varganapojoveautomaty.cz

Odběratel se zavazuje zajistit převzetí dodávek v pracovní dny.

V základní ceně jednotkové náplně (18,9 lbalené vody) je již zahrnuta cena za dopravu na místo určení. V případě, že odběratel nezajistí řádné vyřízení objednávky, vzniká distributorovi nárok na úhradu vzniklých nákladů na dopravu a zboží bude uloženo k vyzvednutí na provozovně distributora nebo je možno domluvit opětovný závoz.

Odběratel se zavazuje v souvislosti s odběrem balené vody odebírat od distributora vratné obaly. Distributor se zavazuje tyto vratné zálohované obaly vykoupit a to při dodávce vody a nebo v provozovně dodavatele. V případě, že odběratel bude požadovat vrácení obalů jinde než v provozovně distributora a bez dodávky balené vody, budou mu účtovány náklady na dopravu. Tento závazek se nevztahuje na případy, kdy vinou odběratele došlo k poškození či jinému znehodnocení zálohovaného obalu, které brání jeho dalšímu použití pro účely dodávky balené vody,  v těchto případech se záloha nevrací.

Cena vody a obalů je stanovena aktuálním platným ceníkem.

Úhrada dodávek bude odběratelem provedena:

  1. V hotovosti na základě daňového dokladu vystaveného dodavatelem.
  2. Převodem na základě faktury vystavené dodavatelem. 

VARGA
Dobšická 3727/3
669 02 Znojmo

Provozní doba:
Po-Pá: 8:00-16:00

Recepce
tel./fax: +420 515 220 849
mobil: +420 606 826 140
email: info@varganapojoveautomaty.cz

Copyright © 2016 VARGA s.r.o.